Προστασία προσωπικών δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Καταστήματος υπόκειται στους παρόντες όρους, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (N. 2472/1997, Ν. 3471/20016και Κανονισμός 2016/679).
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.
Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
Το Κατάστημα συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του, μόνο με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών και, κυρίως, για την κατάρτιση συμβάσεων και τη διεκπεραίωσή τους. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

✓Όνομα

✓Επώνυμο

✓Διεύθυνση (δεν είναι απαραίτητη εάν ο πελάτης επιλέξει παραλαβή από κατάστημα courier ή ταχυδρομείο)

✓ΤΚ

✓Πόλη

✓Στοιχεία επιχείρησης εφόσον ο πελάτης θέλει τιμολόγιο

✓Στοιχεία πιστωτικής κάρτας αν επιλέξει αυτή τη πληρωμή (αριθμός, Όνομα, ημ. λήξης και κωδικός CVV)

Το Κατάστημα δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Το Κατάστημα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Cookies
 
Τι είναι τα Cookies και πως χρησιμοποιούνται
Το Κατάστημα τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της σελίδας.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία περιέχουν πληροφορίες που η ιστοσελίδα, μέσω του εξυπηρετητή (server) αποθηκεύει στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη, έτσι ώστε κάθε φορά που αυτός συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές έτσι ώστε να προσφέρει στον χρήστη βελτιωμένες υπηρεσίες.
Τα cookies χρησιμοποιούνται από τον ιστόχωρο μας για την διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και την προσαρμογή διαφημιστικού ή άλλου είδους περιεχομένου με σκοπό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του επισκέπτη/χρήστη. Επίσης, χρησιμοποιούνται για την σύνταξη ανώνυμων αθροιστικών στατιστικών που επιτρέπει στο Κατάστημα να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστόχωρο, έτσι ώστε να βελτιώσει το περιεχόμενο και την δομή του. Η προσωπική ταυτότητα του κάθε επισκέπτη/χρήστη δεν μπορεί να εξακριβωθεί από αυτές τις πληροφορίες. Σε περίπτωση που ο τελευταίος επιθυμεί να απορρίψει κάποια, ή όλα τα cookies, μπορεί να αναπροσαρμόσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί, λαμβάνοντας γνώση ότι κάποιες λειτουργείες του παρόντος ιστοχώρου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες έπειτα από την απόρριψη των cookies.

Είδη Cookies

Απολύτως απαραίτητα coockies
Είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του ιστόχωρου. Επιτρέπουν την περιήγηση και την χρησιμοποίηση των λειτουργιών του, όπως οι πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Δεν αναγνωρίζουν την προσωπική ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη. Με την απενεργοποίηση αυτών των cookies η ιστοσελίδα του Καταστήματος δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Cookies επιδόσεων
Αποθηκεύουν πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Χρησιμοποιούνται μόνο για την βελτίωση των επιδόσεων του ιστοχώρου και δεν αναγνωρίζουν την ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη.

Cookies λειτουργικότητας
Επιτρέπουν στον ιστόχωρο να απομνημονεύει επιλογές του επισκέπτη/χρήστη όπως το username ή η περιοχή του, ώστε να παρέχει βέλτιστες προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies λειτουργικότητας είναι και αυτές ανώνυμες και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη και την δραστηριότητα της περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες.

Cookies στόχευσης
Τα συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή και παροχή προσωποποιημένου περιεχομένου που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα και της συνήθειες του επισκέπτη/χρήστη. Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για προβολή ή μη προβολή μιας στοχευμένης διαφημιστικής καμπάνιας στον χρήστη, ή την μέτρηση της αποτελεσματικότητας της.

Cookies Τρίτων
Εκτός από τα cookies του παρόντος ιστοχώρου, χρησιμοποιούνται και cookies τρίτων, και πιο συγκεκριμένα εταιριών διαφήμισης μέσω διαδικτύου. Τα cookies αυτά καταγράφουν την καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας.

Δεδομένα που συλλέγονται μέσω χρήσης Cookies
Τα δεδομένα που συλλέγονται με την χρήση των cookies μέσω του ιστοχώρου, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται σαν ανώνυμα στατιστικά δεδομένα, και δε φέρουν οποιαδήποτε σύνδεση ή ταυτοποίηση με τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το Κατάστημα και δεν εμπορεύονται ούτε πωλούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

Συγκατάθεση για την αποδοχή cookies
Κατά την είσοδο στην κεντρική σελίδα του ιστοχώρου ο επισκέπτης/χρήστης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα για την χρήση των cookies στο άνω μέρος της σελίδας, ενώ από το μύνημα αυτό μπορεί να εισέλθει στην παρούσες πληροφορίες. Ο επισκέπτης/χρήστης, εφόσον αποφασίζει να περιηγηθεί στον ιστότοπο, και εφόσον έχει ρυθμίσει καταλλήλος το πρόγραμμα περιήγησης, παρέχει ελεύθερα την ρητή και ειδική συγκατάθεση του για την χρήση των cookies. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να μην προχωρήσει σε περιήγηση στον ιστόωρο, ή να απενεργοποιήσει την χρήση cookies από το πρόγραμμα περιήγησης. Η απενεργοποίηση γίνεται από τις ρυθμίσεις του εκάστοτε προγράμματος, και για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις διαδικασίες απενεργοποίησης, ο επισκέπτης θα πρέπει να επισκεφθεί τις αντίστοιχες ιστοσελίδες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης.